Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Avaluació bústia ciutadana 2023

Avaluació bústia ciutadana 2023

El llistat de totes les consultes rebudes l'any 2023 a través de bústia ciutadana, així com l'estat de la resposta es troba disponible aquí.

S’han respost totes les respostes, menys dos de l’àmbit d’atenció ciutadana, a causa de la impossibilitat de poder contactar amb les persones corresponents. 

A través de la bústia ciutadana del web municipal alcanar.cat, durant l'any 2022 s'han rebut un total de 61 comentaris, queixes o suggeriments, les quals han tingut resposta en el marc del compromís fixat amb la ciutadania. Les temàtiques de les consultes, queixes i suggeriments han estat: atenció ciutadana, medi ambient i esports, comunicació, cultura i biblioteques, ensenyament i joventut i participació.

En l'àmbit de l'atenció ciutadana s'han rebut 28 comentaris. Alguns d'ells tractaven temes com el deteriorament d'edificis, la falta o l'avariació d'equipament públic. D'altres demanaven millores en quant a temes urbanístic. Finalment, s'han rebut suggerències de millora per al poble.  

Dins l'àmbit de medi ambient i esports han arribat 22 peticions. Moltes d'elles sol•licitaven informació genèrica sobre els contenidors, la desinfecció d'alguns espais, la recollida d'escombraries, etc. 

Centrant-nos en la comunicació, veiem que s'han rebut 4 correus. El primer d’aquest sol•licitava informació sobre el repartiment de correus a Alcanar Platja. El segon, requeria informació per la realització del treball de recerca. Finalment, l'última consulta explicava la impossibilitat de poder visualitzar els mapes.  

També s'han efectuat fet 1 consulta sobre ensenyament i acció social.

En la temàtica de serveis agraris hi ha hagut tres consultes, mentre que en biblioteca i cultura n'hi hagut 3.

>> Consulta l'avaluació de bústia ciutadana del 2021
>> Consulta l'avaluació de bústia ciutadana del 2020