Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Consistori

Consistori

LEGISLATURA 2023-2027


MEMBRES DEL PLENARI 

El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar està format pels membres següents:


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

1. Joan Roig i Castell

2. Mireia Garriga i Sancho

3. Marc Chavalera i Esbri

4. Mar Sancho i Amorós

5. Xavier Barrera i Sales

6. Meritxell Ulldemolins i Subirats

7. Axel Sorolla i Emilio

Aquest grup designa com a portaveu a Marc Chavalera Esbri


JUNTS PER ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM JUNTS)

1.       Amanda Esteller i Subirats

2.       Paco Reverter Sánchez

3.       Antonio Castro i Ruiz

Aquest grup designa com a portaveu a Amanda Esteller Subirats


CANDIDATURA D’UNITAT POLULAR ALCANAR – LES CASES – ALTERNATIVA MUNICPALISTA (CUP-AMUNT)

1. Lluc Ulldemolins i Nolla

2. Marta Sans i Valls

Aquest grup designa com a portaveu a Lluc Ulldemolins Nolla


PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - (PSC-CP)

1.       Maria Neus Sancho Sanz

Aquest grup designa com a portaveu a Neus Sancho Sanz


L’Ajuntament d’Alcanar disposa d’un codi de conducta aprovat pel Ple ordinari de 9 de juny de 2022.

 

 REGIDORIES MUNICIPALS

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2023-1092 s'han designat les següents regidories:


JOAN ROIG CASTELL

Cap de personal

Regidoria de Governació i Seguretat.

Cap de la Policia Local

Regidoria d’Agricultura i Entorn Rural.

 Regidoria de Vincle amb el País Valencià.

 Resta de funcions reservades a l’alcaldia.


MIREIA GARRIGA SANCHO

Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del territori

Regidoria de Brigada Municipal d’Obres i Serveis

Direcció de l’Oficina de Redacció del Pla General Urbanístic.


MARC CHAVALERA ESBRÍ

Regidoria d’Economia i Hisenda

Regidoria d’Empresa, indústria, comerç i Turisme

Regidoria de Pesca.

Regidoria de la Banda Municipal de Música. .

Regidoria de Recursos Humans.


MAR SANCHO AMOROS

Regidoria de Comunicació i transparència.

Regidoria de Les Cases. Regidoria d’ Afers Socials i Famílies.

Regidoria de Polítiques d’Igualtat i col·lectiu LGTBI+

Regidoria d’Acollida, acompanyament i nova ciutadania.

Regidoria de projecció de poble


XAVI BARRERA SALES

Regidoria d’Educació (+EMMA i EMAP)

Regidoria de Cultura.

Regidoria de Tradicions.

Regidoria de Promoció de la Llengua Catalana.


TXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS.

Regidoria d’Equipaments municipals.

Regidoria de Mercats Municipals.

Regidoria de Festes.

Regidoria de Cicles vitals (infància, adolescència, joventut i gent gran)

Regidoria d’Alcanar-Platja.

Regidoria de Participació ciutadana i entitats municipals.


AXEL SOROLLA I EMILIO

Regidoria d’Esports

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Salut Regidoria de Benestar Animal.


La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2023-1091 s'han designat els membres de la Junta de Govern Local i tinences d'alcaldia, següents:

Membres de la Junta de Govern Local:

Sra. Meritxell Ulldemolins Subirats

Sr. Xavier Barrera Sales

Sra. Mar Sancho Amorós

Sr. Axel Sorolla i Emilio

Tinences d’Alcaldia

1a. Tinença d’Alcaldia Sr. Marc Chavalera Esbrí

2.a Tinença d’Alcaldia Sr. Xavier Barrera Sales

3a. Tinença d’Alcaldia Sra. Mar Sancho Amorós

4a. Tinença d’Alcaldia Sr. Axel Sorolla Emilio

 

HISTÒRIC:

- Legislatura 2019-2023