Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Avaluació bústia ciutadana 2020

Avaluació bústia ciutadana 2020

El llistat de totes les consultes rebudes l'any 2020 a través de bústia ciutadana, així com l'estat de la resposta es troba disponible aquí.

A través de la bústia ciutadana del web municipal alcanar.cat, durant l'any 2020 s'han rebut un total de 80 comentaris, queixes o suggeriments, les quals han tingut resposta en el marc del compromís fixat amb la ciutadania. Les temàtiques de les consultes, queixes i suggeriments han estat: atenció ciutadana, medi ambient i esports, comunicació, cultura i biblioteques, ensenyament joventut i participació.

En l'àmbit de l'atenció ciutadana s'han rebut 45 comentaris. Alguns d'ells tractaven temes de pagaments; de l'impost de circulació o d'escombraries. D'altres demanaven informació sobre ajudes, l'empadronament o proves de coneixements. Finalment, alguns dubtes tractaven sobre el funcionament d'alguns estacionaments i de les actuacions que s'havien de dur a terme a causa dels temporals passats.

Després, dins l'àmbit de medi ambient i esports han arribat 20 peticions. Moltes d'elles sol•licitaven informació genèrica, sobre els contenidors, sobre la desinfecció d'alguns termes, sobre la recollida d'escombraries, etc. D'altres, han estat queixes sobre neteja i salubritat pública o sobre els excrements de gossos.

Centrant-nos en la comunicació, veiem que s'han rebut 8 correus, molts dels missatges rebuts es derivaven als àmbits que corresponien, ja que no pertanyien a comunicació. Tot i que alguns comentaris tractaven sobre accions de protesta, informació sobre avaries i infraestructures, sobre com donar de baixar un vehicle, etc.
En la temàtica de cultura, hi ha hagut un únic suggeriment i tractava sobre una sol•licitud d'informació de la biblioteca.

Pel que fa a ensenyament, s'han rebut 4 comentaris. S'han efectuat consultes sobre rutes de transport i s'ha sol•licitat informació per a demanar ajuts. També, hi ha hagut denúncies i queixes a causa del no compliment de mesures de seguretat respecte a la covid-19.

Finalment, respecte joventut i participació, s'ha rebut un comentari, on es preguntava si se celebrarien les festes d'agost.