Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Avaluació bústia ciutadana 2021

Avaluació bústia ciutadana 2021

El llistat de totes les consultes rebudes l'any 2021 a través de bústia ciutadana, així com l'estat de la resposta es troba disponible aquí.

S’han respost totes les respostes, menys una de l’àmbit d’atenció ciutadana, a causa dels aiguats del mes de setembre la resposta es va demorar i després ja no tenia raó de ser.

A través de la bústia ciutadana del web municipal alcanar.cat, durant l'any 2021 s'han rebut un total de 74 comentaris, queixes o suggeriments, les quals han tingut resposta en el marc del compromís fixat amb la ciutadania. Les temàtiques de les consultes, queixes i suggeriments han estat: atenció ciutadana, medi ambient i esports, comunicació, cultura i biblioteques, ensenyament i joventut i participació.

En l'àmbit de l'atenció ciutadana s'han rebut 37 comentaris. Alguns d'ells tractaven temes de participació en actes del municipi, de pagaments o impostos de circulació. D'altres demanaven informació sobre ajudes o dubtes sobre el funcionament de diferents serveis. Finalment, alguns dubtes tractaven sobre les actuacions que s'havien de dur a terme a causa de les pluges de l’1 de setembre. 

Dins l'àmbit de medi ambient i esports han arribat 25 peticions. Moltes d'elles sol•licitaven informació genèrica sobre els contenidors, la desinfecció d'alguns espais, la recollida d'escombraries, etc. I a partir dels aiguats de l’1 de setembre van arribar diverses consultes referents a les destrosses del temporal. 

Centrant-nos en la comunicació, veiem que s'han rebut 3 correus. El primer d’aquest sol•licitava informació sobre l’arribada de la fibra òptica. El segon, derivat a Medi Ambient, demanava una millora de comunicació al Carrer Urbanització després dels aiguats de l’1 de setembre. Finalment, l’última consulta, demanava una rectificació sobre la invitació dels agents de mossos a un acte commemoratiu.  

En la temàtica de cultura, hi ha hagut dos consultes. La primera d’elles tractava sobre una sol•licitud d'informació de la biblioteca, mentre que la segona demanava informació sobre l’inici de classes de solfeig de l’Escola de Música. 

Pel que fa a serveis agraris s'ha rebut un únic suggeriment, referent a ajudes a les finques després dels aiguats de l’1 de setembre. 

També s'han efectuat dos consultes sobre treball i s'ha sol•licitat informació sobre ofertes d’ocupació. 

Finalment, respecte joventut i participació, s'ha rebut un comentari, on es preguntava si ja s’havia dut a terme la creació de la comissió transversal i també si ja s’havien posat en marxa tots els mecanismes per a la participació. 


>> Consulta l'avaluació de bústia ciutadana del 2020