Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Opinió grups municipals: juliol 2021

Opinió grups municipals: juliol 2021

Treball transversal: construïm la nova ordenança
El poble avança, el poble creix. Alcanar, les Cases i Alcanar Platja es fan grans i caminen cap a un futur ple de reptes municipals vitals. Per això, fa uns mesos, des de l’equip de govern engegàvem el projecte de la nova ordenança de civisme, convivència ciutadana i ocupació dels espais públics, amb l’objectiu de donar relleu a l’actual ordenança de policia i bon govern, que data del 2002. Això requereix una revisió i actualització, en profunditat, de l’anterior ordenança, per dibuixar-ne una de nova, moderna, àgil, capaç de protegir el conjunt del municipi, les seues persones i els espais públics. Al mateix temps, ha de fomentar la mediació i el diàleg com a pilar bàsic d’un municipi integrador i respectuós amb les persones.
 
Des del Grup Municipal d’Esquerra defensem fins a l’últim alè la participació i la transparència, les tenim integrades, i més enllà de dir-ho en paraules, les apliquem i materialitzem en fets, que és, al cap i a la fi, on les persones poden demostrar allò que diuen.
 
És per això que, després de fer els tràmits jurídics i administratius preliminars, vam establir un règim de reunions amb la resta de grups municipals que conformen el plenari de l’Ajuntament d’Alcanar. Tots sabem que no n’era un aspecte preceptiu, però des del Grup Municipal d’Esquerra pensem que el marc normatiu bàsic del municipi, on es recolzaran aspectes tan importants del nostre dia a dia com la convivència ciutadana i el civisme vers la ciutadania i l’espai públic, ha de ser el resultat d’un consens que va més enllà dels posicionaments polítics i de programa. De fet, amb la futura ordenança hi conviurem molts anys i serà una de les herències que deixarem als nostres successors.
 
Som coneixedors de l’enorme responsabilitat que assumim, però ho fem amb la seguretat, la confiança i la humilitat d’aconseguir una ordenança que done veu a totes les persones representants dels diferents teixits i sectors del poble. Volem un document que ens represente a tots i totes i ens faça sentir orgullosos de posarnos, un cop més, la samarreta de la institució, la samarreta del poble. És, amb reptes com aquest, quan les persones que tenim el privilegi de servir i representar al poble hem d’estar a l’altura per tal de donar resposta a allò que el conjunt de la ciutadania espera de nosaltres. Seguim escoltant, seguim treballant, seguim avançant!
 

----------------------

La mala gestió dels camins al nostre municipi

Comencem pel final: la gestió dels camins és un absolut desastre. Aquesta afirmació és compartida per bona part del veïnat d’Alcanar, les Cases i Alcanar platja i, tanmateix, el govern municipal sembla que no acaba de sortir-se’n en l’adequació i manteniment de l’important xarxa de camins que conformen el terme d’Alcanar.

En l’anterior legislatura, el regidor del grup municipal de la CUP, Xavier Queralt, va defensar una moció que demanava una calendarització per a l’adequació dels camins i el seu desbrossament, així com també un pla de millora integral de la xarxa de camins. Aquella moció va ser durament rebutjada pels regidors d’ERC ja que segons ells no s’ajustava a la realitat. Doncs bé, la realitat és evident i malgrat tot, podem afirmar que la gestió dels camins municipals és nefasta.

En aquesta legislatura hi ha hagut una nova proposta per part de l’oposició per tal de millorar els camins i el rebuig d’ERC, novament, ha estat contundent. El seu escut, com sempre, és que són altres institucions supramunicipals les que no han fet la seua faena.

Des de la CUP reclamem, novament, un pla de millora integral de la xarxa viària municipals. No és necessari que esta millora siga immediata en tots els camins, però sí que cal identificar de forma ràpida quines són les accions que cal duu a terme immediatament. També demanem que aquesta millora no siga amb pedaços que tenen una utilitat molt limitada, sinó amb reformes completes dels camins. Demanen que hi haja un calendari d’actuació sobre la xarxa viària i que implique les institucions, amb els partits polítics i els tècnics municipals, així com els veïns i també els seus principals usuaris, els pagesos.

ERC ho fa tot bé, qui ho dubta? L’estat de la xarxa de camins municipals així ho ratifica. Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases Juliol de 2021 Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

 

 -----------------------

Arribem a l’estiu i potser per tot el viscut en els últims temps, l’emprenem amb més ganes que mai però amb la preocupació i el neguit de veure com evoluciona la Covid, quan pareix que ens tornem a veure immersos en una nova onada de positius, la cinquena, i on no sabem del tot cert com ens afectarà una vegada més en el nostre dia a dia i sobretot en la nostra salut.
 
També arriba l’estiu i en ell les típiques queixes d’aquests mesos, on malauradament un any més es repeteixen i on des del govern municipal no es troba la tecla per tal de minimitzar-les o solucionarles definitivament. Clots als camins, males herbes pels vorals, poda dels arbres fora de temps minimitzant l’ombra per als vianants, deficiències als accessos a les platges, vandalisme, mosquits, panderoles, sorolls, olors, la parada d’autocars a les Cases, excrements de gossos…
 
Però aquest any tenim un tema nou, el tancament rodat al nucli urbà de les Cases. D’entrada el nostre grup municipal no veu malament aquesta iniciativa, de fet en la legislatura anterior fins a tres cops vam demanar via instància que durant la setmana de festes de les Cases a les tardes es tanqués una part del c/ Lepanto al trànsit per la gran concentració de gent i taules que es trobava dalt la vorera i així donar-li més esgambi i espai a la gent i als restauradors. (En aquell moment no va ser ben vista aquesta proposta).
 
El que no ens encaixa és la forma en què s’ha presentat, la qual sembla una ocurrència d’última hora. Les Cases disposa de la morfologia de carrers que té i quan es restringeix el trànsit de vehicles a gairebé ¾ dels seus carrers provoca una sobre saturació a la resta de vials, provocant les consegüents molèsties. Tampoc els pàrquings al voltant del nucli es troben en unes condicions a l’alçada de la imatge que es vol transmetre de les Cases com a destinació turística, pols, herbes, clots, sense llum o molt escassa creant inseguretat als usuaris… i això sense parlar de les molèsties que pot provocar a tots els residents de la zona i repartidors. En definitiva creiem que s’ha volgut començar la casa pel terrat.
 
D’altra banda el nostre grup municipal ens mostrem satisfets per l’ampliació del servei de vigilància i socorrisme a les platges del Maricel i la Martinenca que complementen el ja existent de la platja de les Cases i del Marjal. Petició nostra i que des de la regidoria de Turisme van entomar i introduir als acords de pressupostos 2021.
 
 

-----------------------

 

Recentment hem pogut veure els anuncis als mitjans de comunicació dels agents socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, omplin d’optimisme les inversions fetes al territori.

FLORETTE: Tortosa, empresa dedicada als brots verds, una inversió de 13 milions d’euros, instal·lant una planta de més d’11 m² i en una previsió de contracte de més de 200 persones.

NATH: Amposta, una empresa dedicada a la logística tèxtil, adquireix les naus de Coenia-Antaix a Amposta, amb dues naus de més d›11.000 m², que generaran més de 100 llocs de treball.

JABIL: Aldea o Tortosa, empresa líder en embalatges, amb un Pla d’expansió de més de 25 milions de dòlars, té previst invertir al Baix Ebre aproximadament uns 12 milions d’euros, això implicaria uns 100 llocs de treball.

AGROFRUIT: Camp-redó, amb la possible compra de les instal·lacions per un grup inversor, reobriria l’activitat, i mantindria tots els llocs de treball. EBREDRONE: Móra la Nova, l’empresa ebrenca Ebredrone és una empresa de l›àrea de la tecnologia 5G, certificada i homologada per l›Agència Estatal de Seguretat Aèria, s›instal·la al polígon del Molló de Móra la Nova, en una nau de 2000 m². Amb cobertura interior 5G.

ERCROS: Fix, invertiria 40 milions d’euros, en cinc centres de producció de te al Camp de Tarragona i l’Ebre durant el període del 2021 al 2025, amb un Pla denominat PLA 3D. Posarà en marxa un parc fotovoltaic per abastir la fàbrica i altres empreses interessades, que pretén atraure activitat i reactivar la reindustrialització a la zona.

NOMEN FOODS: Deltebre, l’empresa arrossera està fent una inversió de 3 milions d’euros, amb l’edificació d’una nau de 1700 m², d’una nova planta per productes alimentaris de cinquena gamma, que ampliarà les instal·lacions de 22.350 m² a 24.050 m². Això permetrà la creació de nous llocs de treball segons vagi augmentant la producció.

GALAXIDI MARINE FARM S.A.: l’Ametlla de Mar, ha rebut una concessió per instal·lar una piscifactoria amb una inversió de 4 milions d’euros.

Aquestes inversions porten realment llocs de treball amb salaris més competitius i porten més valor afegit a l’ocupació de les Terres de l’Ebre. De moment a Alcanar no les veiem ni passar. Seguim en el mateix, des de l’equip de govern pràcticament no se sent ni parlar del polígon, seguiran passant els trens i nosaltres aquí. Hem d’aprofitar la nova infraestructura viària que fan a la carretera d’Ulldecona, per poder potenciar que Alcanar és un lloc amb possibilitats.

-----------------------

 

El PSC portem al parlament la necessitat de construir un nou hospital
Tal com ens vam comprometre, el passat 21 de juny, vam portar al Parlament la Proposta de resolució sobre la necessitat de construcció del nou hospital de referència a les Terres de l’Ebre. Una qüestió urgent que cal resoldre per atendre les necessitats i exigències sanitàries de present i de futur de la població.
 
El Departament de Salut en la fase final de la legislatura passada va manifestar clarament que hi havia un problema que calia resoldre. La decisió presa era la de l’ampliació de l’actual Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i no la de construcció d’un de nou, tal com reclamen usuaris, sindicats i plataformes en defensa de la sanitat pública, així com professionals sanitaris del conjunt del territori, molts d’ells del mateix centre hospitalari.
 
Els problemes que té en l’actualitat l’Hospital Verge de la Cinta no es solucionen en una ampliació d’aquest. Aquesta és una decisió política que solament atén a criteris d’estalvi econòmic en una instal•lació obsoleta, que és incapaç de garantir una sanitat de qualitat i que no està preparada per adaptar-se als canvis tecnològics. Una ampliació que en cas de produir-se hipotecaria la construcció d’un de nou a 30 o 40 anys vista.
 
El PSC no volem renunciar a res que beneficiï a la gent del territori, per aquest motiu hem de revertir aquesta decisió política que no atén a cap exigència ni criteri sanitari, de funcionalitat, ni d’optimització, per això, la Proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat a garantir els recursos econòmics per construir de forma urgent un “nou Hospital a Tortosa”, com a centre hospitalari de referència a les Terres de l’Ebre, en un espai amb bona accessibilitat i mobilitat i que tingui garantida qualsevol necessitat de creixement futur.
 
Esperem que el govern rectifiqui perquè els interessos de la gent del territori estan per damunt dels partits.
 
 


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar