Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Contractacions

Contractacions

- Llistat de contractes menors de l'any 2023.

- Llistat de contractes de serveis.

Contractació pública 2023. 

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Període mitjà de pagament als proveïdors

Publicitat institucional

L'Ajuntament d'Alcanar no signa convenis o acords anuals amb els mitjans de comunicació, realitza campanyes de publicitat específiques en funció de les necessitats i per a cada activitat cultural o turística que vol promocionar.

>> Campanyes de l'Ajuntament d'Alcanar de publicitat institucional de l'any 2023.

- També pots consultar les campanyes de publicitat institucional de l'any 2020 i de l'any 2021, i l'any 2022.