Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Contractacions

Contractacions

- Contractació pública. 

- Llistat de contractes menors de l'any 2021.

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2021).

- Període mitjà de pagament als proveïdors

Publicitat institucional

L'Ajuntament d'Alcanar no signa convenis o acords anuals amb els mitjans de comunicació, realitza campanyes de publicitat específiques en funció de les necessitats i per a cada activitat cultural o turística que vol promocionar.
- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2020 i de l'any 2021.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar