Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 30 de novembre del 2017

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 30 de novembre del 2017

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 30 de novembre, es va iniciar a les 20.05 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia.

1. Proposta d'aprovació d’esborranys  d’actes dels plens, de data 30/03/2017, 25/05/2017, 27/07/2017 i 11/08/2017. S’aprova per unanimitat.

2. Dació de compte de decrets d’alcaldia (del 2017-0540 fins al 2017-862). 

3. Dació de compte de l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de premis en règim de concurrència competitiva per a esportistes locals del municipi d'Alcanar (exercici 2017)

4. Dació de compte de l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria pública de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les entitats esportives d'Alcanar. (exercici 2017).

5. Proposta de l'aprovació del preu públic per a la venda de domassos amb l'escut d'Alcanar. S’aprova per unanimitat. S’aprova per unanimitat.  

6. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. S’aprova amb els vots favorables de la CUP, PDeCat i ERC-AM. El PP i el PSC-CM es van abstenir.

7. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques. S’aprova per tots els grups municipals del Ple, tret de l’abstenció del PSC-CM.

8. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. S’aprova per tots els grups municipals del Ple, tret de l’abstenció del PSC-CM.

9. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora de l'ordenança de contribucions especials. S’aprova per unanimitat.  

10. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per concurrència en les proves selectives per a l'ingrés de personal. S’aprova per unanimitat.  

11. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa d'ensenyament de català en l'escola municipal d'adults. S’aprova per unanimitat.  

12. Proposta d'aprovació del procediment de fiscalització de les aportacions a favor dels grups municipals (període 2011-2015). S’aprova amb els vots favorables de la CUP, PSC-CM i ERC-AM. El PP i el PDeCAT s’hi abstenen.

13. Proposta d'aprovació del reconeixement de compatibilitat del personal de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar per exercici d’activitat privada. S’aprova per unanimitat.  

14. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació provisional del Pla de Millora Urbana "Los Codonyers" d'Alcanar. S’aprova amb el vot favorable del PDeCAT i ERC-AM i l’abstenció de la CUP, el PP i el PSC-CM. 

15. Esmena votació moció CUP (re 2096) per a la creació d'un protocol contra les agressions masclistes als actes-espais d'oci i festius celebrats a Alcanar. Es rebutja amb el vot en contra d’ERC-AM i els vots a favor de la CUP, el PP, el PSC-CM i el PDeCAT .

16. Moció d'ERC (re 4593, 4/10/2017) de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya. S’aprova per tots els grups municipals del Ple, tret del vot negatiu del PP.

17. Moció de la CUP (re 4755, 11/10/2017) per canviar el nom d'avinguda Constitució, d'Alcanar, per avinguda 1 d'octubre. Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

18. Moció d'ERC i PDeCAT (re 4862, 18/10/2017) per exigir la llibertat immediata dels presidents de l'assemblea nacional catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del vicpresident Oriol Junqueras, i dels consellers Forn, Borràs, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Mundó. S’aprova per tots els grups municipals del Ple, tret del vot negatiu del PP.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar