Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple extraordinari del dia 9 de juny de 2022

Resultat de les votacions del Ple extraordinari del dia 9 de juny de 2022

| El Ple

La sessió plenària extraordinària del ple municipal d’avui, 9 de juny, ha començat a les 10.00 h i va finalitzar a les 12.22 h. No hi ha estat present Jordi Bort (ERC) i Èrica Bel (CUP) que han excusat la seua absència. La sessió plenària ha consistit en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 31/03/2022. S'aprova per unanimitat.

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2022-0365 fins al 2022-0592). No es vota. 

3. Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021. No es vota.

4. Proposta de la regidoria de festes de fixació de festes locals any 2023. S'aprova per unanimitat.

5. Proposta de la regidoria de Recursos Humans d'aprovació, si escau, del reconeixement de compatibilitats de la tècnica de Turisme (P.R.Q.), per exercir una segona activitat en el sector privat. S’aprova per unanimitat. 

6. Proposta de la regidoria de Recursos Humans d'aprovació, si escau, del reconeixement de compatibilitats de la Interventora (M.I. V. G.), per exercir una segona activitat en el sector públic. S'aprova per unanimitat.

7. Moció d'ERC per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. S’aprova per unanimitat.

8. Moció del PSC per instar al Govern de la Generalitat la creació d'una Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) a les Terres de l'Ebre. S’aprova per unanimitat.

9. Moció d'ERC per a l'adhesió al Projecte Stolpersteine de reconeixement a les persones deportades als camps d'extermini nazis. S’aprova per unanimitat.

10. Moció del PSC per demanar al Departament de Salut la redacció del projecte constructiu del nou hospital de referència de les Terres de l'Ebre. S’aprova per unanimitat.

11.Moció d'ERC per demanar al Govern Espanyol el finançament del reforç Covid Escolar. S'aprova amb el vot favorable dels 7 regidors i regidores del grup d'ERC i l’abstenció dels regidors de la CUP, Junts i Desperta’t. Hi vota en contra el grup PSC-PM.

12.Moció conjunta d'ERC i Junts de suport als Jutges de Pau. S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 7 regidors i regidores del grup d’ERC, de la CUP, de  Junts i Desperta't. La regidora del grup PSC-CP s'hi absté.