Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris del curs 2018-19

Oberta la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris del curs 2018-19

| Ensenyament

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris, de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o estudis de grau, per al curs 2018-2019, destinades a estudiants empadronats al terme municipal d'Alcanar.

El termini de presentació de les sol·licituds per aquesta convocatòria pública finalitza el proper 10 de desembre.

Podran ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que complisquen els següents requisits:

- Estar empadronada i residir al terme municipal d'Alcanar de manera continuada i durant els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Tenir 16 anys o més en el moment de formalització de la matrícula als estudis superiors.

- Estar matriculat/da en batxillerat modalitat artístic, cicles formatius de grau mitjà (exceptuant el cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic), cicles formatius de grau superior, estudis universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior o estudis universitaris oficials anteriors per al curs 2018-2019.

- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Alcanar.

- No trobar-se sotmés a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu a la persona sol·licitant.

L'import de la beca serà el resultat de multiplicar per un euro la distància de separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte a Alcanar. La subvenció concedida no podrà ser inferior a 30 euros ni superar els 200 euros per alumne, sempre que no s'excedisca de la partida pressupostària total, 10.000 euros. En aquest cas, es farà una distribució proporcional entre totes les sol·licituds admeses.

La sol·licitud i la documentació requerida haurà de ser presentada al Registre de l’ajuntament d’Alcanar, situat al carrer Generalitat núm. 10, a l’atenció de la Regidoria d’Educació.

A continuació, s'adjunta la documentació necessària:

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar