Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris del curs 2017-18

Oberta la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris del curs 2017-18

| Ensenyament

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria de beques per al transport per estudis postobligatoris, de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o estudis de grau, per al curs 2017-2018, destinades a estudiants empadronats al terme municipal d'Alcanar. El termini de presentació de les sol·licituds per aquesta convocatòria pública finalitza el pròxim 7 de desembre.

Podran ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que complisquen els següents requisits: estar empadronada i residir al terme municipal d'Alcanar de manera continuada i durant els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud; tenir una edat compresa entre els 17 o els 25 anys ambdós inclosos, en el moment de formalització de la matrícula als estudis superiors; estar matriculada en cicles formatius de grau superior, estudis universitaris en el marc de l'espai europeu d'educació superior o estudis universitaris oficials anteriors a l'espai europeu d'educació superior per al curs 2017-2018; trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Alcanar i no trobar-se sotmés a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu a la persona sol·licitant.

L'import de la beca serà el resultat de multiplicar per un euro la distància de separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte a Alcanar. La subvenció concedida no podrà ser inferior a 30 euros ni superar els 200 euros per alumne, sempre que no s'excedisca de la partida pressupostària total, 10.000 euros. En aquest cas, es farà una distribució proporcional entre totes les sol·licituds admeses.

A continuació, s'adjunta la documentació necessària:


Foto: Adrià Costa/Aguaita.cat.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar