Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres escolars del curs 2018-2019

Oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres escolars del curs 2018-2019

| Ensenyament

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria d'ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres escolars del curs 2018-2019.

L'objecte de bases és regular el règim dels ajuts individuals per l'adquisició de llibres escolars, per al curs 2018/2019, així com regular llur convocatòria, d'acord amb la competència en matèria d'educació de la normativa local i allò que es preveu en l'Ordenança General d'Atorgament de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l'atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l'Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

A més, cal que tant l'infant com el pare/mare i/o tutor/a que tinga la pàtria potestat estiga empadronat/da al municipi d'Alcanar; l'infant ha de ser alumne de l'escola Joan Baptista Serra o l'Institut Sòl de Riu.

L'alumnat matriculat a l'escola Marjal no serà beneficiari d'aquest ajut per no tenir llibres, donat que realitzen l'aprenentatge amb material pedagògic preparat pel professorat del centre, que és objecte d'una altra subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 7 de desembre.

A continuació, s'adjunta la documentació necessària:

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar