Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria d’ajuts per assistència a la llar d’infants d’Alcanar durant el curs 2017-2018

Oberta la convocatòria d’ajuts per assistència a la llar d’infants d’Alcanar durant el curs 2017-2018

| Ensenyament, Acció Social

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria d'ajuts per assistència a la llar d'infants d'Alcanar durant el curs 2017-2018.

L'objecte de les bases és regular el règim dels ajuts individuals per assistència a llars d'infants, per al curs 2017-2018 (mesos de setembre a juny, ambdós inclusivament) així com regular llur convocatòria, d'acord amb la competència en matèria d'educació de la normativa local i el previst a l'Ordenança General d'Atorgament de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l'atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l'Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

A més, cal que tant l'infant com el pare/mare i/o tutor/a que tinga la pàtria potestat estiga empadronat/da al municipi d'Alcanar; l’infant ha de ser alumne de la llar d'infants situada al terme municipal i tenir una edat compresa entre els 0 i els 3 anys.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 7 de desembre.

>>Consulta al BOPT l'anunci de convocatoria ajuts econòmics, de caràcter individual, per assistència a llars d'infants (curs2017-2018).
>>Consulta l'anunci d’aprovació de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, i assistència a llars d’infants (Curs 2017-2018).
>> Sol·licitud d'ajuts d'assistència a la llar d'infants (curs 2018-2019).
>> Consulta les bases.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar