Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament únic per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals

Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament únic per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals

| Avisos
L'Ajuntament d'Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament únic per a l’ús de les instal•lacions esportives municipals. D'acord amb allò que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del reglament, per a recollir l'opinió de la ciutadania i les organitzacions representatives, afectades per la futura norma.

El dia d'avui existeixen diferents reglaments  d'instal•lacions esportives municipals elaborats fa anys  i fins i tot algun equipament no disposa de reglament propi. Fa unes setmanes es va fer una enquesta en l'àmbit municipal per tal de detectar possibles mancances en l’àrea esportiva i on queda de manifest la necessitat d’unificar i actualitzar els reglaments existents. Ara cal un marc normatiu que done resposta a les necessitats globals del conjunt dels equipaments, així com al seu funcionament.

Els objectius d’aquest reglament són establir el marc normatiu per a garantir un correcte ús de les instal•lacions per part dels usuaris i usuàries, així com les eines per fer aquest ús el més igualitari possible per a tothom. D'aquesta manera es vol evitar conductes que puguen comportar un greuge o deteriorament dels valors bàsics de la convivència i la imatge de l’esport municipal, així com donar resposta a les necessitats reals del teixit esportiu d’Alcanar.

La finalitat d’aquesta consulta pública és, per tant, recollir l'opinió de la ciutadania en vers el projecte d'elaboració del Reglament d’ús de les instal•lacions esportives municipals de l’Ajuntament d’Alcanar. La ciutadania del municipi i especialment les persones que practiquen algun esport, ve siga individualment o a través d’una entitat esportiva, són un pilar essencial a l'hora de copsar necessitats que ens ajuden a perfilar el futur reglament. Tothom pot fer les seues aportacions mitjançant els canals habitualment preestablerts, així mateix, s’ha habilitat l’adreça electrònica esports@alcanar.cat per a fer arribar aquells aspectes que consideren rellevants d'incloure. El termini per a fer-hi aportacions finalitza el 20 de juny de 2021.