Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Nova convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019

Nova convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019

| Esports, Avisos

L'Ajuntament d'Alcanar, a través de la Regidoria d’Esports, ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a les entitats esportives del municipi. L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a finançar projectes i activitats executades l’any 2019 destinades a fomentar l’esport local. En aquesta ocasió, l’Ajuntament té previst destinar un total de 25.000 euros del pressupost municipal, 1.000 euros més que en l’edició anterior.

Se’n poden beneficiar les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l’atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l’Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. Per a poder optar a la subvenció, cal estar inscrit en el registre d'entitats municipals de l'Ajuntament amb una antiguitat mínima de sis mesos.

El període de presentació de les sol·licituds és de l'11 de novembre al 30 de novembre de 2018.

Les entitats interessades a presentar la sol·licitud poden consultar les bases en el web Alcanar.cat, on també es poden descarregar els impresos necessaris.

Model sol·licitud i justificació de subvenció.

Memòria de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció.

Autorització perquè l'ajuntament sol·liciti a l'agència tributària de l'administració de l'estat i a la tresoreria general de la Seguretat Social.

Declaració responsable.

Estat de comptes.

Dades fiscals de l'entitat.

Anunci BOPT convocatòria i bases otorgament.

Acord Junta de Govern Local (JGL)