Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Licitació de subministrament de vehicle amb plataforma elevadora

Licitació de subministrament de vehicle amb plataforma elevadora

| Avisos

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30/06/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regeixen el procediment de licitació per a la contractació del subministrament d'un vehicle amb plataforma elevadora per als serveis municipals de l'Ajuntament. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 22/08/2016 inclusivament.

Més informació

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar