Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Convocatòria de selecció de personal: arquitecte superior interí

Convocatòria de selecció de personal: arquitecte superior interí

| Recursos humans

Els i les aspirants a la plaça d'arquitecte superior interí de l'Ajuntament d'Alcanar tenen temps per a presentar la seva candidatura fins al pròxim 14 d'agost.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 6/07/2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició, i amb caràcter d’interinatge, d’un lloc de treball d’arquitecte/a superior de l’Ajuntament d’Alcanar, així com la constitució d’una borsa de treball.

Aquesta convocatòria, així com les seves bases, s'han publicat íntegrament al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcanar per a la seva difusió, mitjançant publicació del seu text íntegre al BOPT i DOGC.

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 14 d'agost (20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). 

Consulta les bases de la convocatòria. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar