Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Consulta pública prèvia per a l'elaboració de l'Ordenança de civisme, convivència ciutadana i ocupació dels espais públics

Consulta pública prèvia per a l'elaboració de l'Ordenança de civisme, convivència ciutadana i ocupació dels espais públics

| Governació, Avisos
L'Ajuntament d'Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració de l'Ordenança de civisme, convivència ciutadana i ocupació dels espais públics. D'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, prèvia a l'elaboració del projecte d'ordenança, per a recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions representatives afectades per la futura norma.
 
“L'Ordenança de policia i bon govern del municipi d'Alcanar data de l'any 2002. Des de llavors el municipi d'Alcanar ha tingut una creixent evolució i ara cal un marc normatiu que done resposta a les necessitats i els reptes actuals i dels pròxims anys”, explica Jordi Bort, regidor de Governació.
 
Els objectius de l'ordenança són establir el marc normatiu de convivència de les persones que estiguen al terme municipal d'Alcanar. Alhora, ha de ser l'eina bàsica per a complementar les normes d'àmbit superior, per tal de protegir no tan sols la bona i sana convivència entre els conciutadans, sinó també els espais públics de convivència, el mobiliari i l'entorn, així com per a evitar les conductes que puguen comportar un greuge o deteriorament dels valors bàsics de la convivència i la imatge del municipi.
 
“L'Ordenança cívica i de convivència modernitza i actualitza el marc bàsic normatiu del municipi amb la finalitat de solucionar problemàtiques diverses que, ara per ara, no estan recollides o especificades en la present ordenança”, afegeix Bort.  Per tant, la proposta de nova ordenança actualitza i modernitza els preceptes que durant els darrers anys s'han detectat com a necessaris per al gaudi i la bona convivència al terme municipal d'Alcanar.
 
El municipi d'Alcanar es troba en un moment de creixement i estabilitat, allunyat de condicionants electorals i amb un horitzó d'estabilitat i calma, fet que facilita l’acord sobre el que ha de ser el marc regulador del municipi. 
 
“Finalment, cal remarcar que l'ordenança ha de ser el marc normatiu del municipi per a resoldre els dubtes i cercar la resposta jurídica i objectiva, sense renunciar a les solucions dialogades, els acords veïnals i qualsevol altre mecanisme o eina que afavorisca i facilite la convivència entre les persones al terme municipal d'Alcanar”, conclou el regidor.
 
El termini per a fer-hi aportacions finalitza el 3 de maig de 2021. Es poden fer per mitjà dels diferents mecanismes de participació que preveu el consistori, com la presentació d’una sol•licitud o la convocatòria d’una reunió, o bé a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcanar o el correu electrònic participaciociutadana@alcanar.cat.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar