Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Relació de Llocs de Treball

Relació de Llocs de Treball

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 10/07/2009, va aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Alcanar:

Consulta l'anunci al DOGC de modificació de la RLT i la plantilla de personal

 

     NU

DENOMINACIÓ DEL LLOC

FORMACIÓ REQUERIDA

GR

CD

CE

TIPUS

FORMA

PROVISIÓ

      SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

1

Secretari/a

Llicenciatura o equivalent

A1

27

25.115,00

F

HN

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

A1

24

13.375,00

F

C.O

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

 

 

9.735,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

6.500,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxilar administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Auxiliar Suport Alcaldia

Certificat d'Estudis Primaris

AP

13

9.290,00

F

C.O

1

Conserge Ajuntament

Certificat d'Estudis Primaris

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Subaltern- Vigilant Obres

Certificat d'Estudis Primaris

AP

13

4.760,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva-LCA

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

6.500,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O

I  I  INTERVENCIO

1

Interventor/a

Llicenciatura o equivalent

A1

27

25.115,00

F

HN

3

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O

1

Tresoreria

Diplomatura o equivalent

A2

22

12.030,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O

S    SERVEIS AL TERRITORI

      BRIGADA

 

 

 

 

 

 

1

Encarregat/da Brigada Municipal

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

7.535,00

L

C.O.

1

Cap de Secció de Manteniment

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

3

Oficial 2ª

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

10

Oficial 1ª

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Cap de Secció d'Obres

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

1

Oficial 1ª Cementiri

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

4.860,00

L

C.O.

1

Cap de Secció d'Enllumenat

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

1

Oficial 1ª Electricista

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

3

Oficial 1ª Jardiner

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

4

Peó

Certificat d'Estudis Primaris

AP

 

3.285,00

L

C.O.

      SERVEIS TÈCNICS

 

 

 

 

1

Arquitecte/a

Llicenciatura o equivalent

A1

 

12.235,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

A1

24

13.375,00

F

C.O.

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O.

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O.

1

Arquitecte/a tècnic-Aparellador/a

Diplomatura o equivalent

A2

 

8.330,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxilar- Topògraf

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxiliar- Delineant

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Auxilar Administratiu de gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxiliar- Medi Ambient

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxiliar Administratiu de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O.

       SERVEIS DE SEGURETAT I MOBILITAT 

1

Sotsinspector/a

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

20

31.990,00

F

C.O.

1

Caporal de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

22.059,00

F

C.O.

15

Agent de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

18.331,00

F

O

4

Agent de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

18.331,00

F

C.O.

       SERRVEIS A LES PERSONES

       ESCOLA DE MÚSICA

 

 

 

 

 

 

1

Director/a de Escola -Banda

Llicenciatura o equivalent

A1

 

6.580,00

L

C.O.

1

Auxiliar administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-Cant

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Guitarra

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Piano

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Percussió

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trompeta

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Oboè

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-  Llenguatge musical

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Flauta

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Llenguatge musical

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trompa

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Clarinet

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Clarinet

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Llenguatge musical infantil

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-  Saxo

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Flauta

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Gralla- Dolçaina

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trombó

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

      MITJANS DE COMUNICACIÓ

1

Tècnic/a auxiliar mitjans comunicació

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxilar administratiu d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Auxiliar mitjans comunicació

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

2

Auxiliar administratiu de gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O.

      BIBLIOTECA

1

Tècnic/a mig de Biblioteca

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

2

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

      EQUIPAMENTS MUNICIPALS

1

Vigilant La Fanecada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Ordenança Escoles

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Vigilant Poliesportiu

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

       ESCOLA D'ADULTS

1

Professor/a adults

Llicenciatura o equivalent

A1

 

6.580,00

L

C.O.

      ESCOLA D'ART

1

Professor/a Escola Taller Pintura

Diplomatura o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a Escola Taller Ceràmica

Diplomatura o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

      SERRVEIS SOCIALS

1

Tècnic/a auxiliar Serveis a les persones

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Tècnic/a mig Serveis a les persones

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

      PROMOCIÓ ECONÒMICA

1

Tècnic/a Mig-Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

1

Director/a d'Oficina de Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

8.330,00

L

C

1

Tècnic/a Mig- Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

1

Tècnic/a  Auxiliar Serveis Agraris

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.