Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Registre ciutadà

Registre ciutadà

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament d’Alcanar és una eina, un mitjà, que agrupa ciutadans i ciutadanes, que han manifestat la seua voluntat de participar en els afers de la ciutat. L’Ajuntament informa periòdicament a les persones inscrites en el Registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la nostra ciutat.

Com el seu nom indica, el Registre Ciutadà és un registre on totes les persones interessades a participar de la gestió del nostre poble poden apuntar-se.  L’objectiu és disposar d’un grup actiu de canareus, canareves, casencs, casenques i gents d’Alcanar Platja amb els que interlocutar permanentment: fer-los arribar les propostes del govern, rebre els seus suggeriments i ser informats de la gestió de l’Ajuntament.  

 

Algunes activitats vinculades als membres del Registre Ciutadà: 

- Rebre el butlletí electrònic de l’Ajuntament
- Participar en les consultes ciutadanes en línia
- Participar en les consultes sectorials o per àmbits d’interès
- Ser consultat pel govern
- Fer arribar suggeriments i queixes
- Proposar iniciatives i actuacions
- Rebre la informació del Ple 

Com a més ampli siga l’esmentat registre més garanties hi haurà de què les consultes siguen més representatives, més substantives les opinions i més generalitzada la relació entre l’Ajuntament i les persones amb voluntat de participar activament en la vida de la ciutat. 

Les dues vies per inscriure’s al Registre seran la web municipal i els fulls d'inscripció que es troben disponibles a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. La via habitual de comunicació amb els membres del Registre serà el correu electrònic, tot hi que per aquelles persones que no en disposen s’utilitzarà el telèfon o el correu postal. 

Dona't d'alta al Registre Ciutadà:Dades d'identificació