Alcanar.cat

Formulari de cerca

Projectes d'obra pública

La informació i documentació relativa als projectes d'obra pública es poden consultar al portal de transparència de l'Ajuntament d'Alcanar:

Portal de transparència: 3.5. Projectes i obres municipals

 

Al portal de transparència es publicaran els projectes que es tramitin a partir d'ara. S'està en procés d'incorporar també els expedients tramitats amb anterioritat. De forma temporal, es poden consultar els anteriors a través dels enllaços següents:

- Reforma, millora i amplicació de l'Edifici de l'Antic Escorxador - projecte aprovat inicialment (diligenciat)

Projecte col·lector Sòl de Riu aprovat inicialment i definitivament (diligenciat)

Projecte bàsic i executiu del nou Auditori J. Antonio Valls d'Alcanar.

Projecte reurbanització Campanar aprovat definitivament (diligenciat)

Projecte reurbanització Trafalgar aprovat definitivament (diligenciat)

Projecte d'urbanització UA-8 Urb. Serramar d'Alcanar.

- Projecte d'adecuació per accessibilitat, acústica i rite de la planta baixa de l'Escola de Música. (Anunci d'aprovació inicial del projecte i Certificat d'acords aprovació inicial del projecte).

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar