Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Participació ciutadana

Participació ciutadana

Creiem que cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte la ciutadania d'una forma més constant, per tal d'aconseguir unes polítiques més properes a la seva voluntat i fer de la política una activitat més propera per a tothom. Entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. 

La participació ciutadana té dos grans  protagonistes: les persones i les entitats. Les entitats juguen un paper fonamental en tot procés de participació, però, al mateix temps cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes per buscar la màxima representativitat. Existeixen diferents mecanismes per canalitzar aquesta participació: A continuació es detallen els que s'han endegat des de l'àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcanar. 

Reglament i Pla de participació ciutadana

Per tal de formalitzar els processos de participació en el nostre municipi, hem desenvolupat un Pla i un Reglament de Participació Ciutadana en el qual s'estableixen els diferents mecanismes i es reconeixen els drets dels ciutadans/es i les entitats a la participació.
- Consulta el Pla de Participació Ciutadana
- Consulta el Reglament de Participació Ciutadana

En aquests moments s'està redactant el Pla de Participació Ciutadana 2020-2023 i el Reglament de Participació Ciutadana 2020-23. La ciutadania pot fer les seues aportacions escrivint a comunicacions@alcanar.cat.

Agenda ciutadana

La participació Ciutadana és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament d’Alcanar i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

L’Ajuntament d’Alcanar opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per tal de fer-la efectiva, l’agenda de participació ciutadana conté totes aquelles actuacions de l’ajuntament d’Alcanar que tenen contingut participatiu i defineix l’abast i el nivell de la participació i els subjectes cridats a participar.

- Consulta l'agenda ciutadana 2020.

Assemblea ciutadana 

Durant l'any 2020 s'ha realitzat una assemblea ciutadana el 10 de febrer de 2020.

Registre ciutadà

L'Ajuntament ha endegat recentment el registre Ciutadà, una eina que agrupa ciutadans i ciutadanes que han manifestat la seua voluntat de participar en els afers de la ciutat. L’Ajuntament informarà periòdicament a través del butlletí en línia a les persones inscrites en el registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la nostra ciutat.

Com el seu nom indica, el registre ciutadà és un registre on totes les persones interessades a participar de la gestió del nostre poble poden apuntar-se. L’objectiu és disposar d’un grup actiu de canareus, canareves, casencs, casenques i gents d’Alcanar Platja amb els que interlocutar permanentment: fer-los arribar les propostes del govern, rebre els seus suggeriments i ser informats de la gestió de l’Ajuntament.  Així, es realitzaran enquestes en línia de forma periòdica i també es farà una reunió anual amb els membres dels tres grups de treball: Alcanar emprenedor, Alcanar de les persones i Alcanar sostenible.

- Dona't d'alta en  línia al registre ciutadà.

Consells Consultius

El Consell Consultiu de Dones d'Alcanar va néixer ara fa uns anys com un òrgan gestor i des de març del 2017 s'ha consolidat com un autèntic consell consultiu on les seues integrants proposen activitats a l'Ajuntament per tal de dur a terme en l'àmbit de la dona. La presentació oficial del consell i de les seves membres ha tingut lloc el 8 de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones.
- Consulta les actes de la reunió del 07/02/2017. 
- Consulta les actes de la reunió del 07/11/2017.
- Consulta les actes de la reunió del 14/02/2018.
- Consulta les actes de la reunió del 08/03/2018.
- La reunió programada per al 22 de novembre de 2018 va tindre que ser aplaçada per al març de 2019.
- Consulta les actes de la reunió del 19/02/2019.
- Consulta les actes de la reunió del 24/02/2020.

El Consell Assessor de l’Envelliment Actiu està format per representants de les tres entitats de gent gran del nostre poble. La regidoria de la Gent Gran i el Consell Assessor de l’Envelliment Actiu han definit una sèrie d’accions i propostes encaminades a fomentar la qualitat de vida de la gent gran i que l’equip de govern té previst de materialitzar al llarg d’aquest mandat.

- Consulta les actes de la reunió del 16/03/2017. 
- Consulta les actes de la reunió del 02/01/2018
- Consulta les actes de la reunió del 03/08/2018.
- Consulta les actes de la reunió del 08/02/2019
- Consulta les actes de la reunió del 19/12/2019.
- Consulta les actes de la reunió del 11/02/2020.

El Consell Agrari  es troba inactiu. 


Cartes de Serveis

Una carta de serveis és un document el qual l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis que ofereix.
Consulta les cartes de serveis aquí. Després de realitzar-se un qüestionari de satisfacció amb els serveis públics d'Alcanar al llarg del mes de febrer de 2020, ja es poden consultar els resultats.

Entitats

Alcanar compta amb un important teixit associatiu que col·labora amb l'Ajuntament regularment per tal de desenvolupar les diferents polítiques públiques, així com per a organitzar les diferents activitats culturals i d'oci que es porten a terme al municipi al llarg de tot l'any.
- Consulta el directori d'entitats.
- Inscriu la teva entitat! Consulta la documentació a presentar per a la inscripció d'una entitat o associació al Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Alcanar. Informa't al 977 73 20 13.
- Subvencions i ajuts a entitats

Altres mecanismes de participació

>> Els Pressupostos Participatius: a través de les bústies de votació es dóna veu i vot als veïns i veïnes en la presa de decisions que afecten els pressupostos municipals. El consistori fa arribar les paperetes a tots els habitatges del municipi perquè la ciutadania vote les quatre iniciatives que s'han de prioritzar en cada exercici pressupostari. L'Ajuntament hi destina una partida de 60.000 euros del pressupost anual.
- Campanya de pressupostos participatius 2019-2020: convocatòria de la campanya i resultats.

>> El programa de ràdio 'Millorem Alcanar':  és un exercici d'autoexigència i obertura per part de la ciutadania i l'equip de govern. Tots els dimarts a partir de les 12 h els veïns i veïnes poden fer preguntes, queixes i suggeriments en directe i els divendres a la mateixa hora l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, respon a les diferents demandes.

>> Les Càpsules Participatives: es tracta de trobades sectorials  entre diferents regidories i les entitats del municipi per plantejar els reptes de l'equip de govern i copsar les necessitats de les entitats i la ciutadania per tal de trobar solucions compartides.

 

>> L'App Línia Verda: és un canal directe de comunicació d'incidències a l'Ajuntament per part de la ciutadania que s'utilitza d'una manera activa des de finals del 2015. En l'actualitat més d'un 70% d'aquestes incidències estan resoltes, mentre que prop d'un 20% es troben en procés de resolució. 
 Accedeix a l'App Línia Verda 

>> Les reunions participatives: juntament amb l'àrea d'Urbanisme es promouen reunions informatives per copsar les necessitats de les entitats i de la ciutadania. Són un exemple les reunions participatives que s'han convocat abans d'executar diferents obres, com la reforma de l'auditori, o de dissenyar els diferents plans de millora urbana (el PMU de la zona dels Codonyers,  els projectes de la ronda del Remei, carretera Nova o dels carrers de Càlig i Passatge Espanyol).

>> Consulta pública prèvia: El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte obtenir l'opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un nou projecte normatiu.
Processos oberts en aquest moment:
- Consulta pública prèvia per a la implementació d’una ordenança d’ús de vaixelles i gots reutilitzables en espais de titularitat municipal i de directrius per a la gestió de gots reutilitzables: El termini per a realitzar aportacions acaba el 2 de gener (20 dies des de la seva publicació a la web de l’Ajuntament d’Alcanar). S'ha publicat el 28 de novembre de novembre de 2019. Resultats: no hi hagut participació. 
Consulta pública prèvia per a l'elaboració del protocol de recollida d'animals a la via pública: El termini per a realitzar aportacions acaba el 2 de gener (20 dies des de la seva publicació a la web de l’Ajuntament d’Alcanar). S'ha publicat el 28 de novembre de novembre de 2019. Resultats: no hi hagut participació. 

>> Trobades amb els veïns i veïnes d'Alcanar- Platja: l'equip de govern i les associacions de veïns i veïnes de les urbanitzacions de Serramar, Garbí i La Pau porten a terme reunions de treball al llarg de l’any per tal de copsar les necessitats específiques d'aquesta part del municipi i planificar les actuacions.

>> Consultes en línia

- Des de la regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcanar, amb la col•laboració de totes les regidores del consistori, s'ha impulsat una enquesta per tal de fer una diagnosi prèvia que facilitarà informació per a elaborar el Pla local de dones i el Protocol de violències sexuals del nostre municipi. Cal emplenar aquest formulari abans del 14 d'abril de 2020.

- Des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcanar s'ha impulsat un qüestionari destinat al jovent del municipi d'entre 16 i 29 anys amb l'objectiu d'escoltar la seua veu a l'hora de definir i dissenyar el Pla Local de Joventut 2020-22. El termini per a participar va finalitzar el 15 de març de 2020. Consulta la informació sobre l'enquesta en línia, així com l'avaluació dels resultats.

- Programa de Competitivitat Empresarial 2018: Des de l'Àrea de desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alcanar s'està treballant en el disseny del Programa de Competitivitat Empresarial 2019. Aquest programa pretèn donar resposta a les necessitats formatives del nostre teixit empresarial  i millorar l'ocupabilitat dels participants. Per aquest motiu, l'àrea ha realitzat un qüestionari en línia per a saber les preferències formatives dels usuaris del programa o de les persones interessades a formar-ne part el 2019. Consulta i realitza l'enquesta. 

- El registre ciutadà és un registre on totes les persones interessades a participar de la gestió del nostre poble poden apuntar-se. L’objectiu és disposar d’un grup actiu de canareus, canareves, casencs, casenques i gents d’Alcanar Platja amb els que interlocutar permanentment: fer-los arribar les propostes del govern, rebre els seus suggeriments i ser informats de la gestió de l’Ajuntament.  Així, es realitzaran enquestes en línia de forma periòdica i també es farà una reunió anual amb els membres dels tres grups de treball: Alcanar emprenedor, Alcanar de les persones i Alcanar sostenible.
Dona't d'alta en  línia al registre ciutadà. Obert el període d'inscripcions. 

- Campanya 'Ajuda'ns a fer un Casal més jove i integrador': és una campanya de consulta i participació ciutadana dirigida als adolescents del municipi que es va realitzar l'any 2017. El seu objectiu era enquestar als joves, a través del correu electrònic, sobre la utilitat del Casal Jove per tal que les seves opinions es tinguin en compte a l'hora de planificar els serveis i horaris d'aquest equipament municipal. 
Consulta l'informe  amb els resultats de l'enquesta i el model d'enquesta.

Notícies relacionades

Qüestionari de satisfacció amb els serveis públics d'Alcanar 2022

L’Ajuntament d’Alcanar compta amb Cartes de Serveis de diferents àrees de treball com l'Oficina de Turisme, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Servei d'Intermediació Laboral, la Biblioteca...

La gestió de les inundacions d'Alcanar té un paper rellevant en el Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2022

El dissabte, 15 d'octubre, va tenir lloc a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) la celebració del Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2022.

Convocatòria de dos assemblees ciutadanes sobre el cas Turov

En el context del cas Turov, l'última resolució judicial obliga l'Ajuntament d'Alcanar a enderrocar l'edifici i a presentar garanties de pagament de...

28 de juny: Alcanar commemora el Dia Internacional pels Drets del col·lectiu LGTBI

El 28 de juny, Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals, Intersexuals i d'altres identitats sexuals i de gènere és una jornada festiva i reivindicativa a tot el món per la...

L'Ajuntament d'Alcanar celebrarà una gran festa infantil i juvenil per a celebrar la fi de les restriccions per la covid-19

L'Ajuntament d'Alcanar ja ha posat data a la celebració dirigida als infants i adolescents del municipi una vegada han desaparegut les últimes restriccions per la pandèmia.


PàginesAlcanar Ràdio

Butlletí Alcanar