Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del 25 de gener del 2018

Resultat de les votacions del Ple ordinari del 25 de gener del 2018

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 25 de gener, es va iniciar a les 20.05 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia.

1. Presa de possessió de la Sra. Maria Neus Sancho Sanz, del càrrec de regidora d'aquest ajuntament pel grup del PSC-CP.

2. Proposta d’aprovació esborranys actes plens, de data 6/11/2017 i 23/11/2017. S’aprova per unanimitat. 

3. Dació de compte decrets d'alcaldia (del 2017-0540 fins al 2018-39).

4. Dació de compte de la fiscalització aportacions a favor dels grups municipals (període 2011-2015) i inici del procediment de devolució.

5. Proposta d’aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del mercat municipal d’Alcanar. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals. 

6. Proposta d’aprovació del preu públic per a diverses accions formatives incloses en el Programa de competitivitat empresarial 2018. S’aprova per unanimitat.

7. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals. 

8. Moció d’ERC (re 5554, 01/12/2017) de suport i adhesió al manifest de somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals tret del PP que s'hi absté. 

9. Moció d’ERC (re 242, 17/01/2018) d’adhesió a la Xarxa de memòria i prevenció del feixisme: Mai més. S’aprova per unanimitat. 

10. Torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar