Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Obert el procediment de licitació per a 4 vehicles

Obert el procediment de licitació per a 4 vehicles

| Avisos

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3/08/2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regeixen el procediment de licitació per a la contractació del subministrament, mitjançant rènting, de 3 vehicles per al servei de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, i 1 vehicle per al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar.

Més informació

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar