Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ivette Fibla Coloma

Ivette Fibla Coloma


Càrrec:
 Regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del territori
Regidora de Brigada Municipal d’Obres i Serveis
Regidora de les Cases

Pertany al govern: 

Partit polític: ERC- AM

Contacte: yfibla@alcanar.cat

Horari de visites: hores a convenir

Com demanar visita: demanar cita prèviament: 977 73 20 13 (208)  o per correu electrònic

Biografia:  Nascuda a Les Cases, el 3 de novembre de 1982, de pare casenc i mare canareva, i viu a Alcanar. Casada i mare de dos filles. Enginyera Tècnica d'Obres Públiques (especialitat Construccions Civils) per la UPC, i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada).

Inicia la seva vida laboral a l'any 2004 treballant en el sector de l'enginyeria amb el càlcul d'estructures i a partir del 2005, com a cap d'obra en diferents empreses constructores, realitzant tasques de producció i control de gestió, econòmic i de personal de diferents obres, tant d'edificació com d'obra civil.

Forma part de l'Ajuntament d'Alcanar com a regidora des de l'any 2015, dintre del grup d'ERC-AM. En l'anterior cartipàs municipal (2015-2019), fou la responsable de la Regidoria d'Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori, així com de la Regidoria de Brigada Municipal d'Obres i Serveis i Regidoria de Recursos Humans

Declaració: patrimonial i d'activitats.

Retribucions: Exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, percebent l’import de 24.500,00 euros bruts anuals. Aquesta retribució es percebrà en 12 pagues, donant-la d’alta al règim general de la Seguretat Social. No té dret a la percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació.