Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Cartes de serveis

Cartes de serveis

Una carta de serveis és un document el qual l’Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis que ofereix.
Cada carta de servei ha de tindre aquests continguts:

•    Informació general i legal.
•    Compromisos de qualitat i indicadors.
•    Sistema d’assegurança.
•    Mesures de resolució i compensació.
•    Informació complementària.

A continuació deixem un llistat amb les cartes de serveis de l’Ajuntament (realitzades el mes de setembre de 2018):
•    Carta de Serveis de les Biblioteques.
•    Carta de Serveis dels Serveis Agraris Joan Gil.
•    Carta de Serveis de l’Oficina de Turisme.
•    Carta de Serveis de Intermediació laboral.
•    Carta de Serveis de Joventut.
•    Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Cada carta de servei es revisa anualment. Consulta l'avaluació de les cartes de serveis que s'està realitzant en l'actualitat (desembre 2019- febrer 2020):

L'Ajuntament està treballant per a ampliar aquesta informació d'acord al que estableix la normativa sobre transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)  a l'article 59 que l’Administració pública ha d’incloure les cartes de serveis dins del marc regulador dels serveis públics bàsics.