Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Tràmits i seu-e Subvencions i convenis

Subvencions i convenis

Subvencions 

Les subvencions i ajuts de col·laboració estan enfocats a enfortir les entitats i associacions del municipi (veure el directori d'entitats), ja que aquestes són el motor d'Alcanar, mentre que els ajuts estan destinats a donar suport a les famílies amb infants en edat escolar o pre-escolar.

Convocatòria 2020 ajuts per la compra de llibres escolars
- Bases.
>> Resolució.
Convocatòria 2020 ajuts a llars d'infants
- Bases.
>> Resolució.
Convocatòria 2020 transport escolar per estudis superiors
- Bases.
>> Resolució.
Convocatòria 2020 subvencions a entitats
- Bases d'atorgament de subvencions a entitats esportives per a l'exercici 2020.
>> Resolució.
- Bases d'atorgament de subvencions a entitats culturals i socials per a l'exercici 2020.
>> Resolució.

Premis 2020

- Premis per a esportistes locals 2020.
>> Resolució.
- Premis de la Gala Esportiva Canareva i Casenca 2020: s'ha anul·lat a causa de la pandèmia de covid-19.

 Convenis

 Convenis signats l'any 2020.
- Convenis signats els anys anteriors.

 


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar