Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Retiment de comptes

Retiment de comptes

Aquest espai està dedicat al retiment de comptes sobre diferents serveis, així com sobre la gestió de les queixes i suggeriments que la ciutadania manifesta a través de la bústia ciutadana i l'app Línia Verda. També és on s'ublica l'informe anual de la Síndica de Greuges. Així mateix, s'inclou l'informe sobre l'estat d'execució del pla de govern 2019-2023 i on s'informa sobre les peticions i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública i del nombre total de resoltes i desestimades, aixi com sobre les  resolucions administratives i judicials rellevants.

Cartes de Serveis

- Bústia ciutadana

Línia Verda

Síndica de Greuges 

- Pla de govern 

Dret d'accés a la informació pública

Resolucions Judicials

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar