Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Reglaments i ordenances

Reglaments i ordenances

ORDENANCES GENERALS.

- 2001: Ordenança reguladora de netja de solars i terrenys del t.m d'alcanar (anunci BOPT)

- 2002: Ordenança municipal de policia i bon govern (anunci BOPT)
- 2012: Ordenança reguladora venda no sedentària t.m. Alcanar (anunci BOPT) (model sol·licitud)

- 2016: Modificació ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2016: Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2018: Ordenança general per utilització temporal o esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions (anunci BOPT)
-2019: Ordenança reguladora tinença animals de companyia i potencialment perillosos (anunci BOPT)
-2019: Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (anunci BOPT)
-2019: Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.5 reguladora de la taxa per la llicència d'obertura d'establiments i activitats (anunci BOPT)
-2019: Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.30 reguladora de la taxa per prestació del servei de bàscula municipal (anunci BOPT)
-2019: Aprovació definitiva ocupacions sol públic establiments comercials i de restauració a les Cases d'Alcanar (anunci BOPT)
-2019: Aprovació inicial modificació ordenança fiscal núm.16 reguladora serveis mercat municipal (anunci BOPT)

-2020: Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'ús de vaixelles biodegradables i gots reutilitzables en espais de titularitat municipal i directrius per a la gestió de gots reutilitzables (anunci BOPT)

 

REGLAMENTS.

- 1993: Reglament honors i distincions de l'Ajuntament d'Alcanar (anunci BOPT)

- 1995: Reglament Registre d'Unions Civils d'Alcanar (anunci registre d'unions civils d'Alcanar)

- 1995: Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2000: Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2002: Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2005: Reglament mpal. del Consell Agrari Local d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2005: Reglament municipal d'abastament d'aigua potable (anunci BOPT)

- 2007: Reglament servei municipal Centre de Dia i Residència Gent Gran d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2009: Reglament de règim intern Biblioteca Pública Trinitari Fabregat (anunci BOPT)

- 2011: Reglament Síndic Municipal de Greuges d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2011: Reglament complex esportiu, piscines i pistes de tennis Fanecada (anunci BOPT)

- 2012: Reglament Consell Escolar Municipal d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2012: Reglament del Consell Municipal de Joventut (anunci BOPT)

- 2012: Reglament de Hotel d'Entitats d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2012: Reglament Casal de Joves d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2012: Reglament Pavelló Poliesportiu Municipal d'Alcanar (anunci BOPT)

- 2013: Reglament règim intern Escola Municipal de Música d'Alcanar (EMMA) (anunci BOPT)

-2014: Reglament règim intern poblat íber de la Moleta del Remei (anunci BOPT)

- 2014: Reglament règim intern Centre d'Interpretació de la Cultura Ibers-Casa O'Connor (anunci BOPT)
-2015: Reglament ús factura electrònica (anunci BOPT)

- Reglament de pubilles i hereus d'Alcanar (requisits, annex 1 i annex 2)





Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078