Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Pla econòmic financer

Pla econòmic financer

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/06/2016, va aprovar el Pla Econòmic financer de l’Ajuntament d’Alcanar, en els termes que consten en l'expedient, i que es considera part integrant d’aquest Acord.

D’acord amb l’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostària, es fa pública l’aprovació d’aquest pla i s’exposa al públic, a efectes informatius, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web la Corporació.

Anunci al BOPT 

Prem AQUÍ PER VEURE ANUNCI PLA ECONOMIC FINANCER

Anunci al BOPT: Pendent de publicació
Prem AQUÍ PER VEURE MEMORIA PLA ECONOMIC FINANCER

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat