Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Subvenció del Consell Comarcal del Montsià per a l'arranjament de camins

Subvenció del Consell Comarcal del Montsià per a l'arranjament de camins

| Subvencions

El Consell Comarcal del Montsià ha atorgat a l'Ajuntament d'Alcanar, que es troba dintre del programa d'ajuts directes 2018, una subvenció directa per import de 15.817,80 euros, destinada únicament i exclusivament a executar les obres d'arranjament i millora del camí que arranca des de la via de servei que hi ha a la CN-340, pol. 3 parcel·les 9017 i 9018.

Les inversions previstes al present conveni, han d'estar adjudicades abans del 31 de desembre de 2018; excepcionalment si es produeix una causa que impedeixi l'adjudicació, el Consell Comarcal del Montsià, prèvia petició de l'ajuntament, podrà sol·licitar a la Diputació de Tarragona, una única ampliació de termini com a màxim de sis mesos. En aquest cas, la subvenció restarà supeditada a l'aprovació d'aquesta ampliació del termini per part de la Diputació de Tarragona, de tal manera, que si dit ens provincial no accepta l'ampliació del termini i les obres no s'adjudiquen abans de 31 de desembre de 2018, es procedirà a la revocació de la subvenció atorgada.

El termini d'execució de les actuacions contractades per l'ajuntament d'Alcanar, és el determinat a la memòria o projecte o al documentc contractual corresponent. Aquest termini no pot excedir els dos anys comptats des de la data de contractació de l'actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb l'obtenció de qualsevol subvenció addicional destinada a la mateixa actuació atorgada per altres administracions públiques.

Si les bases específiques reguladores de les línies de subvencions d'altres administracions públiques estableixen un límit al import de la subvenció en relació a un percentatge sobre el pressupost de l'actuació i/o la necessitat de l'aportació d'un mínim de fons propis en el seu finançament, aquestes limitacions no seran d'aplicació a aquest conveni.

En compliment del conveni signat en data 13 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Montsià i la Diputació de Tarragona, arran del qual es finança aquesta actuació, l'Ajuntament beneficiari de la subvenció, en aquest cas l'Ajuntament d'Alcanar, farà constar el finançament d'aquesta obra mitjançant la inserció de la marca de la Diputació de Tarragona en els termes fixats als manuals d'identitat corporativa i d'acord amb el text que el consell comarcal li comunicarà. Aquesta referència s'ha d'inserir també en els webs, publicacions o qualsevol altre mitjà en el qual es faci difusió de l'actuació.

Descarrega el PDF.


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat