Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria de subvencions del 2019 per a entitats culturals i socials

Oberta la convocatòria de subvencions del 2019 per a entitats culturals i socials

| Cultura

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria de subvencions per al 2019 a entitats culturals i socials. Aquestes subvencions es destinen a activitats que fomenten el moviment associatiu i la participació dels ciutadans en la vida cultural, artística, educativa, juvenil, esportiva, i festiva, la participació ciutadana i el benestar social, per donar suport al teixit associatiu del municipi. El termini de presentació de les sol·licituds  finalitza el 12 de desembre.

 

Així, l'objecte de les bases d'atorgament de subvencions a entitats culturals i socials per a l'exercici del 2019 és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgue l'Ajuntament a través de la Regidoria de Cultura, Acció Social i Ciutadania.

 

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l’atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l’Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

 

A continuació, trobareu els impresos necessaris per a presentar la sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds  finalitza el 12 de desembre.

0. MODEL DE SOL·LICITUD I JUSTIFICACIO DE SUBVENCIONS 2018

1. MODEL MEMÒRIA (ANNEX_I)

2. MODEL AUTORITZACIÓ AEAT I S.SOC. (ANNEX_II)

3. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLES (ANNEX_III)

4. RESUM COMPTABILITAT (ANNEX IV)

5. DADES BANCARIES (ANNEX V)

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078