Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L'Ajuntament aprova un pla econòmic-financer per al període de 2016-2017

L'Ajuntament aprova un pla econòmic-financer per al període de 2016-2017

| El Ple

La sessió plenària ordinària del passat 30 de juny es va iniciar amb la dació de compte de la presa de possessió d’Oriol Torres Soriano del càrrec de regidor del PSC-CP, en substitució d’Aïna Valsells i Galve, que va donar compte de la renúncia al seu càrrec en el Ple celebrat el dia 28 d’abril. Tot seguit, la sessió plenària va continuar amb el debat i votació d'onze dels divuit punts de l’ordre del dia. Per falta de temps, la resta de punts seran tractats en la pròxima sessió ordinària.

Entre altres qüestions, el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla Econòmic-Financer (PEF) per al període 2016-2017. La darrera sessió plenària abans de l’estiu també va aprovar la fixació del preu públic per al curs musical destinat a infants, l’ordenança de subvencions, l’obertura i gestió del Parc Arqueològic de la Cultura dels Ibers, el quadrant d'actes taurins a les festes d’Agost d’aquest estiu i el calendari de festes locals de 2017.

El PEF es va aprovar amb l’objectiu de donar compliment a allò previst per la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), amb els vots favorables del grup municipal d’ERC, l’abstenció de CDC i els vots contraris del PSC, PP i CUP. L’objectiu d’aquest PEF és establir un seguit de mesures que garanteixin l’estabilitat pressupostària i el compliment de la regla que determina l’increment màxim de la despesa d’un exercici respecte a l’anterior.

Un canvi en els criteris d’imputació d’algunes despeses en la liquidació del pressupost 2014 per part de la Intervenció municipal, juntament amb la poca inversió executada en aquell exercici, van provocar una reducció del sostre de despesa permesa per als anys posteriors. Això ha suposat que, un cop represes les obres que es trobaven aturades i començades  les que restaven pendents (rehabilitació de l’alberg dels Josepets i reforma del Mercat Municipal, principalment), s’hagi superat el topall de despesa permesa, la llei obliga el Consistori a aprovar aquest PEF.

Atès que aquest PEF ha de garantir l’estabilitat pressupostària, és a dir, la suficiència de recursos per fer front a les despeses previstes i que, a causa de la modificació de la llei del Cadastre, els ingressos obtinguts via IBI s’han reduït de manera molt important, el Pla contempla un seguit de mesures com la recuperació del 10% sobre el gravamen de l’IBI d’urbana i l’increment d’un 13% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que tot i això seguirà sent el més baix de la comarca; a més d’una congelació en les despeses generals i de personal del pressupost municipal, alhora que una reducció de més del 50% en el capítol d’inversions del període 2016-2017. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que, el fet d’haver de donar compliment a la sentència del Cas TUROV, obliga l’Ajuntament a haver d’afrontar el pagament de més d’1 MEUR, que dificulten encara més la tasca d’equilibrar ingressos i despeses.

Cal apuntar que la no aprovació o l’incompliment d’aquest PEF comporta conseqüències que no es poden obviar, com  la retenció dels ingressos que provenen de l’Estat o l’obligació de sotmetre’s a un pla d’ajust molt més estricte i que implicaria pujades d’impostos molt més importants i retallades molt més dràstiques.

El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort i Callarisa, durant la seva intervenció també va explicar que queda a disposició de la ciutadania i de la resta de formacions polítiques per a atendre qualsevol dubte o aclariment que puguin requerir.

Preu públic per al curs de llenguatge musical i ordenança de subvencions

La regidoria d'Ensenyament d'Alcanar, conjuntament amb la direcció de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar, ha establert afegir a l'oferta educativa de l'EMMA el curs de llenguatge musical adreçat a infants de 3 anys, anomenat Pre-sensibilització. El preu públic fixat per al curs i aprovat per unanimitat al ple és de 5EUR.

També es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals l'ordenança general que regula l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament i que busca potenciar el control i la transparència pel fet de ser ajudes econòmiques.

Obertura i gestió del Parc Arqueològic de la Cultura dels Ibers

L'ajuntament, en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, aportarà 9.424EUR per a l'obertura i la gestió del Parc Arqueològic de la Cultura dels Ibers. L’horari d’obertura serà els divendres de 17 a 20 h. al Centre d'Interpretació dels Ibers Casa O'Connor, i els dissabtes i diumenges d'11 a 14 h. i de 17 a 20 h. a la Casa O'Connor i al Poblat Iber de la Moleta del Remei, en horaris alterns. Així mateix, l'Ajuntament podrà sol·licitar l'obertura del Parc Arqueològic en dies extraordinaris fins a un màxim de 10 hores anuals, que se sumaran a les 750 que marca el conveni. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups.

Quadrant d'actes taurins a Les Cases i les festes locals del 2017

El ple també va aprovar per unanimitat el calendari de festes locals de 2017 per Alcanar (15 de maig, Festivitat de Sant Isidre; 9 d'octubre, Festes d'Octubre) i Les Cases (29 de juny, festivitat de Sant Pere; 17 de juliol, Festes de la Mare de Déu del Carme). Així mateix, a proposta de la regidoria de Festes, es va aprovar el quadrant d'actes taurins de les Festes d'Agost 2016 a les Cases, amb els vots favorables de tots els partits, tret de la CUP que va votar abstenció.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat