Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies La CUTE aprova el Pla de millora urbana Los Codonyers

La CUTE aprova el Pla de millora urbana Los Codonyers

| Urbanisme

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), reunida el passat 23 de gener, va fer l'aprovació definitiva del Pla de millora urbana (PMU) Los Codonyers.

El PMU, elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, té com a objectiu delimitar la zona d’actuació de les obres d’urbanització al sud-oest de l’eixample del nucli d’Alcanar, en confluència amb el sector d’equipaments educatius i esportius, com l’Escola Joan Baptista Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pavelló municipal.  L’àmbit dels Codonyers està format per cinc àrees discontínues que abasten part dels carrers Onze de Setembre, Colón, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc. La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 24.036,63 m².

La urbanització de la zona de Los Codonyers té com a propòsit desplegar noves infraestructures, ja que les actuals són insuficients o han quedat obsoletes. El desenvolupament urbà d'aquestes vies vertebrarà una connectivitat bàsica per a accedir a un sector d'equipaments públics d'importància cabdal i, de forma col•lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat i facilitarà sortides ràpides cap a la ronda de Circumval•lació.

Ivette Fibla, regidora de l'àrea, explica que "l'Ajuntament va rebre la notificació de la CUTE la setmana passada. Estem satisfets per l'aprovació del Pla de millora urbana Los Codonyers. Enguany tenim previst iniciar el projecte de reparcel•lació, que té com a objectius establir un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues derivats del planejament i aconseguir la titularitat de les vies pendents de cessió". Així mateix, el consistori "ja té elaborat el projecte d'urbanització dels tres carrers", afegeix Fibla.

Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar, afegeix que "ja hem fet un pas més per aconseguir la urbanització de la zona, això no obstant, es preveu una obra dilatada en el temps pel nombre de persones afectades i per la complexitat de la tramitació dels expedients. Seguirem fent camí perquè aquesta és una actuació prioritària per a l'equip de govern, ja que és una obra necessària i molt demanada."

La durada de tot el procés "variarà en funció del nombre d'al•legacions que es presenten al projecte de reparcel•lació, que començarem les pròximes setmanes, i del temps que es tarde a resoldre-les. Tenim previst adjudicar a una empresa aquesta part per tal d'actuar amb més agilitat", ha aclarit Fibla.

Full de ruta per a urbanitzar los Codonyers

- A finals de l'any 2016 els Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Alcanar redacten una primera proposta de PMU.

- A principis del 2017 l'equip de govern manté trobades informatives amb els veïns i veïnes per a recollir les seues inquietuds i propostes. Al mateix temps, un gabinet extern comença a elaborar el projecte d'urbanització d'aquests tres carrers, que no es podrà aprovar fins que es dispose del PMU definitiu.

- El dijous 30 de març la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcanar fa l'aprovació inicial del PMU Los Codonyers.

- Després d'aquesta aprovació, s'inicia un mes d'exposició pública. Durant aquest període es fan arribar notificacions a tots els propietaris de referències cadastrals en aquesta zona per a que estiguen al corrent del procés i puguen presentar al·legacions al PMU.

-Paral•lelament, se sol·liciten informes sectorials a diferents organismes (Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Cultura, Servei de Carreteres, etc.).

-Passat aquest mes d'exposició pública, es resolen les al•legacions i s'inclouen en el document si són estimades. Els informes sectorials també es tenen en compte a l'hora de modificar el PMU.

-El novembre de 2017, el Ple municipal fa l'aprovació provisional del PMU.  La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en fa l'aprovació definitiva el 23 de gener de 2018.

- Les regidories d'Hisenda i Urbanisme tenen previst inclouran en el pressupost del 2018 el projecte de reparcel•lació.

- Seguidament, començarà la fase de licitació de la redacció del projecte de reparcel·lació, que haurà de seguir el corresponent procés administratiu i jurídic.

-Quan el projecte estiga aprovat, es portarà a terme el procés de reparcel•lació, seguint els terminis que marca la llei.

- El següent pas serà aprovar el projecte d'urbanització i licitar les obres per a executar-les.

- L'Ajuntament podrà recepcionar aquests vials, automàticament, quan finalitzen les obres d'urbanització. Els carrers deixaran de ser sòl urbà no consolidat per a passar a ser sòl urbà.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat