Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies El Ple municipal ha fet l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana (PMU) "Los Codonyers"

El Ple municipal ha fet l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana (PMU) "Los Codonyers"

| El Ple, Urbanisme

El Ple municipal d'Alcanar, celebrat en sessió ordinària el passat dijous 30 de novembre, ha aprovat, de forma provisional, el Pla de Millora Urbana (PMU) "Los Codonyers". La proposta es va aprovar amb el vot favorable del PDeCAT i ERC-AM i l'abstenció de la CUP, el PP i el PSC-CM. Es preveu que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) en faça l'aprovació definitiva el pròxim 23 de gener.

Aquesta mateixa setmana s'ha ultimat el projecte d'urbanització dels tres carrers. Paral•lelament s'està treballant amb la redacció dels plecs per a la licitació de la redacció del projecte de reparcel•lació, que es farà l'any 2018. En la següent fase es portarà a terme el procés de reparcel•lació i, posteriorment, s'aprovarà el projecte d'urbanització i seua la licitació.

El PMU, elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, té com a objectiu delimitar la zona d'actuació de les obres d'urbanització al sud-oest de l'eixample del nucli d'Alcanar, en confluència amb el sector d'equipaments educatius i esportius, com són l'escola Joan Baptista Serra, l'institut Sòl de Riu i el Pavelló municipal. "Los Codonyers" està format per cinc àrees discontínues que abasten part dels carrers Onze de Setembre, Colón, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc. La superfície total de l'àmbit d'actuació és de 24.036,63 m².

Una actuació prioritària

La finalitat de l'actuació és implementar noves infraestructures, ja que les actuals són insuficients o han quedat obsoletes. El desenvolupament urbà d'aquests vials vertebrarà una connectivitat bàsica per accedir a un sector d'equipaments públics d'importància cabdal i, de forma col•lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat i sortides ràpides cap a la ronda de Circumval•lació.

Segons Ivette Fibla, regidora de l'àrea, "amb aquestes obres es milloraran uns vials que a hores d'ara generen malestar entre la ciutadania per la manca d'instal•lacions i pavimentació. D'altra banda, s'incidirà positivament en l'economia local, en el creixement sostenible i en el benestar de les persones".

Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar, afegeix que "es preveu una obra dilata en el temps pel nombre de persones afectades i per la complexitat de la tramitació dels expedients que formen part del projecte. Això no obstant, és una actuació prioritària per a l'equip de govern perquè que és una obra necessària i molt demandada."

La duració de tot el procés "variarà en funció del nombre d'al•legacions que es presenten en el projecte de reparcel•lació i del temps que es tarde a resoldre-les. Tenim previst adjudicar a una empresa aquest part per tal d'actuar amb més agilitat", ha aclarit Fibla.

Full de ruta per a urbanitzar els "Codonyers"

- A finals de l'any 2016 els Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Alcanar redacten una primera proposta de PMU.

- A principis del 2017 l'equip de govern manté trobades informatives amb els veïns i veïnes per a recollir les seues inquietuds i propostes. Al mateix temps, un gabinet extern comença a elaborar el projecte d'urbanització d'aquests tres carrers, que no es podrà aprovar fins que es dispose del PMU definitiu.

- El dijous 30 de març la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcanar fa l'aprovació inicial del PMU "Los Codonyers".

- Després d'aquesta aprovació, s'inicia un mes d'exposició pública. Durant aquest període de temps es fan arribar notificacions a tots els propietaris de referències cadastrals en aquesta zona perquè estiguen al corrent del procés i perquè puguen fer al•legacions al PMU.

-Paral•lelament, es fa la sol•licitud d'informes sectorials a diferents organismes (Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Cultura, Servei de carreteres, etc.).

-Passat aquest mes d'exposició pública, es resolen les diferents al•legacions i s'inclouen en el document si són estimades. Els diferents informes sectorials també es tenen en compte a l'hora de modificar el PMU.

-El de novembre de 2017 el Ple Municipal fa l'aprovació provisional del PMU. Es preveu que Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre en faça l'aprovació definitiva el 23 de gener de 2018.

- Les regidories d'Hisenda i Urbanisme tenen previst incloure el projecte de reparcel•lació en el pressupost del 2018, que té com a objectiu establir un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues derivades del planejament, així com aconseguir la titularitat dels vials pendents de cessió.

- Seguidament, començarà la fase de licitació de la redacció del projecte de reparcel•lació, que haurà de seguir el corresponent procés administratiu i jurídic.

-Quan el projecte estiga aprovat, es portarà a terme el procés de reparcel•lació, seguint els diferents terminis que marca la llei.

- El següent pas serà aprovar el projecte d'urbanització i licitar les obres per a executar-les.

- L'Ajuntament podrà recepcionar aquests vials, de forma automàtica, quan finalitzen les obres d'urbanització. Els carrers deixaran de ser sòl urbà no consolidat per a passar a ser sòl urbà.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat