Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria de Ple

Convocatòria de Ple

- Consulta totes les convocatòries de Ple

- Anunci de Ple ordinari

Data: 28/11/2019
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de Plens 

Ordre del dia (pdf)

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 26/09/2019,

2. Presa de possessió del càrrec de Síndica de Greuges Municipal

3. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de la Llicència d'obertura d'establiments i activitats

4. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

5. Proposta de la regidoria d'Hisenda de modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora per la prestació del servei de bàscula

6. Proposta de la regidoria de Joventut d’aprovació de la prórroga del Pla Local de Joventut d’Alcanar (exercici 2020)

7. Proposta de la regidoria d’Afers Socials i Famílies d’aprovació de la prórroga del Pla Local de Polítiques Dones d’Alcanar (anualitat 2020)

8. Proposta de la regidoria d’Urbanisme d’aprovació de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana definició divisió poligonal àmbit Montecarlo

9. Proposta de la regidoria d’Urbanisme relativa al Pla Especial Urbanístic del Front Marítim de les Cases d’Alcanar.

10.Proposta de la Regidoria de Medi Ambient d’aprovació inicial del Plànol de Delimitació de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals al terme municipal d’Alcanar

11.Proposta regidoria de Medi Ambient de suspensió provisional en les zones afectades per la modificació del Mapa de Capacitat Acústica d’Alcanar

12.Moció de la CUP en rebuig a la Llei Aragonès 

13.Moció d'ERC en suport de la festa dels bous

14.Moció de Desperta't de suport a la celebració de les festes tradicionals amb bous a Catalunya

15.Moció d'ERC contra les violències masclistes

16.Moció d'ERC en reconeixement a la dona del mon rural i pesquer

17.Moció d'ERC per l'eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina

18.Moció de Desperta't de petició d'inici dels tràmits per a la redacció dels projectes d'expropiació i urbanització dels terrenys per a l'ampliació del camí de Virol, camí del Carreró i la nova obertura del vial N340 al carrer Marjal

B) Activitat de control

19.Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2019-0918 fins al 2019-1108)

C) Torn obert de paraules

20.Torn obert de paraules

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat