Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Contractacions

Contractacions

- Contractació pública. 

- Llistat de contractes menors de l'any 2019.

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

- Modificacions dels contractes formalitzats, licitacions anul·lades i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut cap durant l'any 2019 ni durant el primer trimestre del 2020.

- Licitacions que no han prosperat: adjudicació del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals (novembre de 2019).

- Consulta les pròrrrogues de contractes realitzades durant el 2019 i 2020:
- Pròrroga dels servei de gestoria de l'Ajuntament d'Alcanar (febrer de 2020).
- Pròrroga extraordinària del servei de prevenció de riscos laborals  (novembre de 2019).
- Pròrroga dels serveis de telecomunicacions Localret (octubre de 2019).
- Pròrroga dels serveis d'impressió del Butlletí Informatiu d'Alcanar (abril de 2019).

- Consulta les renúncies i desentiments (l'any 2020 i 2019 no n'hi ha hagut).

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2019).

- Període mitjà de pagament als proveïdors

Publicitat institucional

L'Ajuntament d'Alcanar no signa convenis o acords anuals amb els mitjans de comunicació, realitza campanyes de publicitat específiques en funció de les necessitats i per a cada activitat cultural o turística que vol promocionar.
- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2019.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078